Pożyczki bez baz

Bazy danych to narzędzie, które służy pozabankowym firmom pożyczkowym do oceny czy osoba wnioskująca o pożyczkę terminowo spłaca swoje zobowiązania. Warto zaznaczyć, że analiza baz danych to tylko jeden z elementów oceny zdolności kredytowej pożyczkobiorcy. Dlatego nie warto bać się weryfikacji baz przed udzieleniem pożyczki.

Na czym polega pożyczka bez baz?

Pożyczka bez baz oznacza, że pożyczkodawca nie sprawdza wcześniejszej historii kredytowej pożyczkobiorcy w bazach dłużników, BIK czy na platformie wymiany informacji pomiędzy poszczególnymi firmami pożyczkowymi. Choć w praktyce weryfikacja baz jest niezbędna do prawidłowego ustalenia zdolności kredytowej osoby wnioskującej o pożyczkę.

Bazy dłużników w Polsce

W Polsce informacje na temat nierzetelnych dłużników można znaleźć w bazie Biura Informacji Gospodarczej. Rejestry dłużników są prowadzone przez 5 BIG-ów:

– Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor – jako jedyny ściśle współpracuje z Biurem Informacji Kredytowej (BIK) i Związkiem Banków Polskich (ZBP),

– Krajowy Rejestr Długów,

– Rejestr Dłużników ERIF,

– Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych BIG,

– Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej (KBIG).

BIK – sposób na budowanie dobrej historii kredytowej

BIK czyli Biuro Informacji Kredytowej gromadzi informacje na temat wszystkich zobowiązań kredytowych klientów: banków, firm pożyczkowych i SKOKów. Historia kredytowa obejmuje zarówno zobowiązania spłacone zgodnie z terminem określonym w umowie, jak i te regulowane z opóźnieniem. BIK daje możliwość na świadome budowanie pozytywnej historii kredytowej, co w przyszłości ułatwi uzyskanie finansowania.

Platforma wymiany informacji pożyczkowej

To kolejny sposób na weryfikację historii kredytowej, tym razem w zakresie zobowiązań zaciągniętych w innych firmach pożyczkowych. Platforma służy do wymiany informacji w zakresie sposobu spłaty pożyczek i stanowi pomoc w ocenie zdolności kredytowej.

Pożyczki online bez weryfikacji

Pożyczki online sprzyjają wydaniu szybkiej decyzji o przyznaniu finansowania. Do wypełnienia wniosku najczęściej potrzebny będzie tylko dowód osobisty. Firmy pożyczkowe weryfikują zarówno tożsamość wnioskodawcy, jak i jego zdolność do spłaty zadłużenia. Do  potwierdzenia danych osobowych najczęściej stosowany jest przelew weryfikacyjny na niewielką kwotę lub szybka weryfikacja za pomocą usługi Kontomatik lub Instantor. Osoba wnioskująca o pożyczkę online zgadza się również na sprawdzenie przez firmę pożyczkową baz dłużników.

Chwilówki bez baz – czy to możliwe?

Chwilówka nazywana czasem mikropożyczką to krótkoterminowa pożyczka zwykle na niewielką kwotę. Pieniądze można uzyskać nawet w dniu złożenia wniosku. Bez zaświadczeń o dochodach. Co jednak nie znaczy, że bez weryfikacji. Pozabankowe firmy pożyczkowe sprawdzają bazy dłużników również przed udzieleniem pożyczki z krótkim okresem spłaty.

Chwilówki bez baz w Pożyczka Plus – warunki

Pożyczka Plus jako odpowiedzialny pożyczkodawca weryfikuje zdolność swoich klientów do spłaty zobowiązań w terminie określonym w umowie. Sprawdzenie baz to tylko jeden z elementów tej oceny, a posiadanie innych zobowiązań nie musi być przeszkodą w uzyskaniu kolejnej pożyczki.

Bazy danych do weryfikacji

Wykazu baz danych sprawdzanych przed udzieleniem pożyczki należy szukać na stronie internetowej pożyczkodawcy. W Pożyczka Plus sprawdzamy:

– Krajowy Rejestr Długów Biura Informacji Gospodarczej,

– Kaczmarski Group,

– Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej,

– Platformę Wymiany Informacji Pożyczkowej CRIF,

oraz dotychczasową historię kredytową w zakresie wcześniej zaciągniętych u nas zobowiązań.

Chwilówki bez BIK w Pożyczka Plus

Każda rzetelna firma pożyczkowa przed udzieleniem chwilówki lub pożyczki na raty weryfikuje bazy dłużników a czasem także BIK. Klienci Pożyczki Plus nie podlegają jednak sprawdzeniu w Biurze Informacji Kredytowej.

Jednak od 17 maja 2023  z uwagi na nowelizacje ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim i wejściem w życie art. 9a ust 8 niniejszej ustawy Pożyczkodawca ma obowiązek przekazywania informacji o udzielonych po tej dacie kredytach do Biura Informacji Kredytowej.

Pożyczka na raty bez weryfikacji

Klienci pozabankowych firm pożyczkowych mogą korzystać nie tylko z pożyczek krótkoterminowych, ale również tych z dłuższym okresem spłaty rozłożonym na raty. Procedura oceny zdolności kredytowej klienta jest podobna jak przy chwilówce. Wniosek można złożyć online. Do weryfikacji danych osobowych i zdolności kredytowej potrzebne będzie indywidualne konto bankowe oraz zgoda na sprawdzenie baz danych. Proces weryfikacji jest konieczny dla bezpieczeństwa obu stron. Zapobiega wyłudzaniu pożyczek, a także nadmiernemu zadłużeniu pożyczkobiorcy. Chroni również firmę pożyczkową przed pożyczaniem pieniędzy z wysokim ryzykiem braku spłaty zadłużenia.

Czy istnieją pożyczki bez baz i zdolności kredytowej?

Przepisy regulujące udzielanie pożyczek nakładają obowiązek weryfikacji zdolności klientów do terminowej spłaty zobowiązania. Weryfikacja baz i sprawdzenie zdolności kredytowej stanowią podstawę do udzielenia pożyczki. Chronią przed zaciąganiem nadmiernych zobowiązań finansowych zagrożonych niewypłacalnością. Gwarantują również wysokie standardy działania firmy pożyczkowej.

Gdzie szukać pożyczki bez baz dla zadłużonych?

Zadłużenie w innych firmach pożyczkowych czy banku nie musi być przeszkodą w uzyskaniu kolejnej pożyczki. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od kilku czynników. Trzeba jednak liczyć się z koniecznością sprawdzenia przez firmę pożyczkową dotychczasowej historii kredytowej w kliku bazach danych. Zgodę na weryfikację trzeba udzielić podczas składania wniosku.