co może zabrać komornik
22.03.2024

Co może zabrać komornik?

Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym, który działa według określonych przepisów i wykonuje swoją pracę na mocy postanowienia sądowego. Posiada uprawnienie do zajęcia konta bankowego oraz kwoty wyznaczonej przepisami. Może to jednak uczynić tylko po otrzymaniu przez wierzyciela orzeczenia sądowego. Celem egzekucji komorniczej jest jak najszybsze odzyskanie należności, lecz działania komornika są ograniczone prawem. Dłużnik nie może zostać pozbawiony całkowicie środków na swoje utrzymanie. Sprawdźmy, co według prawa z majątku zadłużonego może zająć komornik. 

Postępowanie komornicze – co oznacza dla dłużnika?

Wszczęcie egzekucji komorniczej (nie mylić komornika z windykatorem – o tym ostatnim więcej w naszym artykule Windykator terenowy – kto to?”) następuje, gdy wierzyciela szuka pomocy w odzyskaniu niespłaconego długu. W tym celu musi złożyć do sądu pozew przeciwko dłużnikowi. Następnie, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, musi uzyskać tytuł egzekucyjny z klauzulą wykonalności, który staje się tytułem wykonawczym.

Za tytuł wykonawczy uznaje się:

 • tytuły wykonawcze cywilne – zaopatrzone przez sąd w klauzulę wykonalności;
 • tytuły wykonawcze w postepowaniu egzekucyjnym administracyjnym – wystawiane w trakcie postepowania egzekucyjnego w administracji;
 • tytuły wykonawcze wystawiane przez sądy karne;
 • tytuły wykonawcze wystawiane przez organy zajmujące się sprawami karno-skarbowymi. 

W momencie gdy wierzyciel posiada tytuł wykonawczy, wtedy składa go wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji komornika. Urzędnik rozpoczyna postępowanie, które ma doprowadzić do odzyskania należności od dłużnika. O działaniach tych informowane są obie strony postępowania, czyli wierzyciel i dłużnik. 

Egzekucja ze świadczeń pieniężnych

W przypadku egzekucji ze świadczeń pieniężnych komornik najpierw sprawdza, jakie konta należą do dłużnika, a następnie zajmuje znajdujące się na nich środki w określonej wysokości. Może zająć 50% miesięcznego wynagrodzenia w przypadku umowy o pracę, jednocześnie musi zostawić na koncie dłużnika kwotę minimalnego wynagrodzenia. Natomiast na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych, komornik może zająć do wysokości trzech piątych wynagrodzenia. Od 1 stycznia 2024 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 4 242 zł brutto. W związku z tym kwota wolna od zajęcia komorniczego obecnie wynosi 3 181,50 zł.

W przypadku egzekucji komorniczej z wynagrodzenia otrzymywanego na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowa zlecenie lub o dzieło), jeśli zlecenie ma charakter powtarzający się i jego celem jest zapewnienie utrzymania dłużnika, wtedy należy zastosować przepisy Kodeksu pracy, czyli te same zasady, które obejmują pracowników otrzymujących wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę. Od 1 stycznia 2019 roku weszły w życie przepisy jednoznacznie określające granice egzekucji ze wszystkich świadczeń powtarzających się i mających na celu utrzymanie dłużnika.

Zobacz także:

Egzekucja komornicza z emerytury lub renty dłużnika nie może przekraczać:

 • 60% emerytury lub renty przy potrąceniach na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych;
 • 25% emerytury lub renty przy potrąceniach należności innych niż świadczenia alimentacyjne. 

Od dnia 1 lipca 2018 roku kwota emerytury i renty wolna od potrąceń i egzekucji jest ustalona kwotowo. Od dnia 1 marca 2023 roku wynosi:

 • 681,97 zł – przy potrącaniu należności alimentacyjnych wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi;
 • 1125,26 zł – przy potrącaniu należności  na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi.

Jakie dobra należące do dłużnika może zabrać komornik?

Na mocy decyzji wykonawczej komornik może zająć dobra materialne dłużnika, np. samochód, sprzęt RTV, AGD oraz inne kosztowne przedmioty będące jego własnością. Jednym z praw komornika jest możliwość wystawienia na licytację wartościowych przedmiotów należących do dłużnika. Uzyskane w ten sposób pieniądze trafiają na konto wierzyciela. Jednak według prawa niektóre dobra osobiste są wyłączone z zajęcia komorniczego i z licytacji. Należą do nich:

 • meble i urządzenia niezbędne w wyposażeniu wnętrz tj. lodówka, pralka, piekarnik, odkurzacz, stół, krzesła, łóżko itp.
 • ubrania i pościel, m.in. bielizna, strój służbowy, ubrania należące do dzieci;
 • miesięczny zapas żywności i opału;
 • urządzenia i rzeczy wykorzystywane do nauki i pracy zarobkowej;
 • dokumenty osobiste i odznaczenia;
 • przedmioty kultu religijnego i o wartości sentymentalnej;
 • rzeczy posiadane przez dłużnika ze względu na jego niepełnosprawność lub niepełnosprawność innych członków rodziny. 

Kiedy komornik zajmie nieruchomość dłużnika?

Zajęcie komornicze nieruchomości (np. mieszkania lub domu) może zostać dokonane przez komornika na podstawie wniosku złożonego przez wierzyciela. Musi on posiadać tytuł egzekucyjny wraz z klauzulą wykonalności. Najpierw komornik przekazuje wezwanie dłużnikowi do uregulowania należności i wnosi o dokonanie wpisu w księdze wieczystej. Następnie zlecana jest wycena wartości nieruchomości. Komornik ma obowiązek dokonania publicznego obwieszczenia dotyczącego terminu opisu i oszacowania  zajętej nieruchomości w budynku sądu, w lokalu wójta, prezydenta miast lub burmistrza. Ostatni etap to licytacja. Cena wywoławcza nieruchomości nie może być niższa trzy czwarte sumy oszacowania. 

W 2020 roku zmieniły się przepisy dotyczące możliwości zajęcia nieruchomości przez komornika. Zgodnie z nimi egzekucja na lokalu mieszkaniowym jest możliwa wtedy, gdy dług jest równy co najmniej 5% szacowanej wartości nieruchomości. Oznacza to, że za niewielki dług poniżej określonej wartości komornik nie może licytować nieruchomości. 

Zobacz także:

Uprawnienie komornika do przeprowadzenia egzekucji jest określone w tytule wykonawczym wydanym przez sąd. Komornik może zająć w poczet zadłużenia nieruchomość, dobra ruchome oraz środki na koncie. Jednak musi dłużnikowi zostawić rzeczy i środki finansowe niezbędne do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. 

Podobne artykuły

pożyczka na umowe zlecenie i dzieło
Pożyczka na umowę zlecenie i dzieło

W Polsce dużą grupę zawodową stanowią osoby pracujące na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Taka forma umowy cywilnoprawnej daje wiele korzyści, jednak nie jest dobrze widziana z perspektywy banku. Wnioski kredytowe osób pracujących na umowę zlecenie czy o dzieło są często odrzucane przez instytucję finansowe. Jednak pracownicy tacy mogą skorzystać z pożyczek online […]

03.05.2024Pokaż więcej
ile czasu ma pracodawca na wystawienie zaświadczenia o zarobkach
Ile czasu ma pracodawca na wystawienie zaświadczenia o zarobkach?

Zaświadczenie o zarobkach to dokument, który stanowi potwierdzenie źródła oraz wysokość dochodów. Dokument taki wystawia pracodawca. Pracownik może go potrzebować w celu przedstawienia w sądzie, banku lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Najczęściej zaświadczenie o zarobkach jest wymagane przy wnioskowaniu o kredyt. Sprawdźmy, ile czasu ma pracodawca na wystawienie takiego dokumentu.  Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 […]

29.04.2024Pokaż więcej
zaświadczenie o zarobkach
Zaświadczenie o zarobkach od pracodawcy

Zaświadczenie o zarobkach to dokument, który może odgrywać ważną rolę w wielu aspektach życia zawodowego i prywatnego każdego konsumenta. To oficjalny dokument wydawany na żądanie pracownika przez pracodawcę, który potwierdza wysokość jego zarobków. Dokument ten znajduje zastosowanie w różnych sytuacjach – od kredytów hipotecznych, przez umowy najmu, aż po różne rodzaje pożyczek. Zastosowanie zaświadczenia o […]

25.04.2024Pokaż więcej
jak sprawdzić czy jestem w BIK
Jak sprawdzić, czy jestem w BIK?

BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej, to instytucja, która gromadzi i przechowuje dane na temat wszystkich produktów kredytowych oraz pożyczkowych, jakie zaciągnął kredytobiorca. Raport BIK umożliwia bezpłatne sprawdzenie informacji na temat własnej historii kredytowej. Z danych zebranych w BIK korzystają banki oraz niektóre instytucje pozabankowe udzielające pożyczek.  Zrozumienie roli i funkcji Biura Informacji Kredytowej jest kluczowe […]

21.04.2024Pokaż więcej
zastrzeżenie dowodu
BIK – zastrzeżenie dowodu

Dowód osobisty to dokument, który umożliwia potwierdzenie tożsamości oraz polskiego obywatelstwa każdego pełnoletniego Polaka. Jest on wydawany każdemu, kto ukończy 18 lat i ma pełne prawa obywatelskie. Dowód osobisty jest potrzebny przy załatwianiu wielu spraw urzędowych oraz przy wnioskowaniu o kredyt albo pożyczkę. Jak i kiedy zastrzec dowód w BIK, gdy utracimy ten dokument? Dowód […]

19.04.2024Pokaż więcej
czyszczenie bik
Czyszczenie BIK – wykreślenie z BIK po spłacie

Czy możliwe jest wykreślenie z BIK po spłacie zobowiązań finansowych? W dobie cyfryzacji i rosnącej popularności pożyczek online wiele osób zastanawia się, jak zarządzanie własnymi finansami wpływa na ich zdolność kredytową i historię w Biurze Informacji Kredytowej. W artykule skupimy się na procesie czyszczenia historii kredytowej w BIK, ważnym aspekcie dla osób poszukujących kredytu albo […]

16.04.2024Pokaż więcej
co to jest bik
Co to jest BIK?

BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej, to instytucja zbierająca dane o terminowych spłatach zobowiązań przez konsumentów i przedsiębiorców, jak również o zadłużeniu oraz zaległościach wobec kredytodawców i pożyczkodawców. Dzięki takim informacjom banki oraz instytucje pożyczkowe mogą sprawdzić wiarygodność klientów chcących pożyczyć pieniądze.  Biuro Informacji Kredytowej zostało utworzone w 1997 roku z inicjatywy Związku Banków Polskich i […]

12.04.2024Pokaż więcej
 • Pierwsza pożyczka
 • Kolejna pożyczka
Kwota pożyczki
Kwota pierwszej pożyczki to maksymalnie 5000 zł. Wyższa kwota dostępna przy kolejnej pożyczce.
100015000
Okres spłaty
dni
 • Zaloguj się do Profilu Klienta i sprawdź ofertę!
  Weź do 3000 zł za 0 zł, nawet do 5000 zł
  z RABATEM 50%
 • Koszt pożyczki0 zł0 zł
 • RRSO0%0%
 • Kwota do zwrotu
  01.01.2021
  0 zł0 zł
Formularz informacyjny Reprezentatywny przykład

Polecane artykuły