niezgłoszenie pożyczki do US
27.03.2024

Niezgłoszenie pożyczki do urzędu skarbowego

Pożyczka od rodziny, znajomych czy przyjaciół to dla większości z nas prywatna sprawa, której nie trzeba nigdzie zgłaszać. W pewnym sensie to prawda, ale nie do końca, ponieważ od prywatnej pożyczki trzeba zapłacić podatek. W Polsce pożyczki podlegają obowiązkowi uiszczenia opłaty w wysokości 0,5% pożyczonej kwoty. Do 2019 roku opłata ta była wyższa – wynosiła 2% wartości pożyczki. Podatek dotyczy wyłącznie pożyczek prywatnych od osób fizycznych, jednak w przepisach znajdziemy wiele wyjątków dotyczących pokrewieństwa między stronami umowy i wysokością zobowiązania. Sprawdźmy, jakie konsekwencje dla podatnika powoduje niezgłoszenie pożyczki do Urzędu Skarbowego. 

Czym właściwie jest pożyczka?

Zgodnie z przepisami z dnia 23 kwietnia 1964 roku przez umowę pożyczki udzielający jej zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą wartość pieniędzy lub rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. Według przepisów Kodeksu Cywilnego umowa pożyczki nie należy do umów klasyfikowanych przedmiotowo. Po stronie udzielającego pożyczki, a także po stronie biorącego pożyczki może wystąpić każdy podmiot, zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna, a także tzw. ułomna osoba prawna. 

Podstawowym obowiązkiem pożyczkodawcy, czyli udzielającego pożyczki, jest przeniesienie na biorącego zobowiązania własności przedmiotu pożyczki. Umowa pożyczki jest umową dwustronnie zobowiązującą. 

Zobacz także:

Pożyczka od rodziny a podatek PCC

Gdy kredytobiorca i kredytodawca zawierają umowę kredytową, powinni rozważyć, czy nie podlega ona opodatkowaniu. 

Zobowiązanie do uiszczenia podatku od pożyczki występuje, gdy: 

 • umowa pożyczki dotyczy pieniędzy lub rzeczy znajdujących się na terenie Polski;
 • pożyczkodawca ma stałe miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Polski i czynność cywilnoprawna, czyli podpisanie umowy pożyczki, miało miejsce w Polsce. 

Ustawa z dnia 9 września 2020 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych określa okoliczności powodujące powstanie obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, a także warunki uzyskania zwolnienia. Zgodnie z przepisem art. 1 ustawy 1 podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy pożyczki, pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku. Warto mieć na uwadze, że ciężar podatkowy zawsze obciąża osobę otrzymującą pożyczkę, natomiast osoba udzielająca pożyczki nie podlega obowiązkowi podatkowemu. 

Zgodnie z art. 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podatek od pożyczki wynosi 0,5% jej kwoty. 

Termin złożenia deklaracji PCC-3 oraz zapłaty podatku PCC-3 wynosi 14 dni, licząc od dnia zawarcia umowy pożyczki. 

Zwolnienie z podatku od pożyczki

Ustawa przewiduje również wyjątki, które dają prawo do zwolnienia z obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z przepisami ustawy o PCC, pożyczki udzielane pomiędzy osobami spokrewnionymi, zaliczanymi do I grupy podatkowej do kwoty 10 434 zł, pozostają zwolnione z podatku. Chodzi o pożyczki udzielone przez: małżonków, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i przez teściów. Warto wiedzieć, że kwota 10 434 zł obejmuje pożyczki udzielone przez najbliższych przez okres 5 lat. Mogą to być mniejsze kwoty udzielane kilkukrotnie, jednak nie mogą przekroczyć wskazanej sumy. 

Jak rozliczyć podatek od pożyczki?

Podatek od pożyczki opłacamy w Urzędzie Skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania pożyczkobiorcy. Należy złożyć tam druk PCC-3, który jest uniwersalny dla osób płacących podatek od usług cywilnoprawnych, tj. darowizny, pożyczki, umowy kupna-sprzedaży. W formularzu należy wpisać następujące informacje:

 • Dane urzędu skarbowego, do którego kierowana jest deklaracja podatkowa.
 • Dane identyfikacyjne, w tym nazwa i rodzaj podmiotu składającego deklarację, np. osoba fizyczna, spółka, stowarzyszenie.
 • Przedmiot opodatkowania – w przypadku pożyczki będzie to umowa.
 • Obliczenie należnego podatku.
 • Dodatkowe informacje oraz wymagane podpisy. 

Deklaracja PCC-3 może zostać złożona osobiście w placówce US, można ją także przesłać listem poleconym na adres US lub elektroniczne za pomocą strony internetowej podatki.gov.pl

Kara za niezgłoszenie pożyczki do Urzędu Skarbowego

Niezgłoszenie pożyczki w Urzędzie Skarbowym i brak zapłaty podatku przez pożyczkobiorcę może skutkować konsekwencjami finansowymi, związanymi z zastosowaniem sankcyjnej stawki podatkowej. Podatek od czynności cywilnoprawnych nie ulega przedawnieniu w przypadku pożyczki, dlatego nie należy liczyć na to, że po pewnym czasie sprawa uleganie zapomnieniu. W sytuacji, gdy urząd skarbowy otrzyma informacje o pożyczce, od której nie został zapłacony podatek PCC (np. w trakcie kontroli skarbowej), wtedy może naliczyć pożyczkobiorcy podwyższoną stawkę podatkową. Wynosi ona 20% pożyczonej kwoty.

Zobacz także:

Umowę pożyczki należy zgłosić do Urzędu Skarbowego właściwego dla naszego adresu zamieszkania lub pobytu. Pożyczki do kwoty 10 434 zł otrzymane od najbliższej rodziny nie podlegają opodatkowaniu. Niezgłoszenie pożyczki do US o wyższej kwocie może zostać ukarane podwyższoną stawką podatkową od pożyczonej sumy (20%). Warto o tym pamiętać.

Podobne artykuły

pożyczka na umowe zlecenie i dzieło
Pożyczka na umowę zlecenie i dzieło

W Polsce dużą grupę zawodową stanowią osoby pracujące na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Taka forma umowy cywilnoprawnej daje wiele korzyści, jednak nie jest dobrze widziana z perspektywy banku. Wnioski kredytowe osób pracujących na umowę zlecenie czy o dzieło są często odrzucane przez instytucję finansowe. Jednak pracownicy tacy mogą skorzystać z pożyczek online […]

03.05.2024Pokaż więcej
ile czasu ma pracodawca na wystawienie zaświadczenia o zarobkach
Ile czasu ma pracodawca na wystawienie zaświadczenia o zarobkach?

Zaświadczenie o zarobkach to dokument, który stanowi potwierdzenie źródła oraz wysokość dochodów. Dokument taki wystawia pracodawca. Pracownik może go potrzebować w celu przedstawienia w sądzie, banku lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Najczęściej zaświadczenie o zarobkach jest wymagane przy wnioskowaniu o kredyt. Sprawdźmy, ile czasu ma pracodawca na wystawienie takiego dokumentu.  Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 […]

29.04.2024Pokaż więcej
zaświadczenie o zarobkach
Zaświadczenie o zarobkach od pracodawcy

Zaświadczenie o zarobkach to dokument, który może odgrywać ważną rolę w wielu aspektach życia zawodowego i prywatnego każdego konsumenta. To oficjalny dokument wydawany na żądanie pracownika przez pracodawcę, który potwierdza wysokość jego zarobków. Dokument ten znajduje zastosowanie w różnych sytuacjach – od kredytów hipotecznych, przez umowy najmu, aż po różne rodzaje pożyczek. Zastosowanie zaświadczenia o […]

25.04.2024Pokaż więcej
jak sprawdzić czy jestem w BIK
Jak sprawdzić, czy jestem w BIK?

BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej, to instytucja, która gromadzi i przechowuje dane na temat wszystkich produktów kredytowych oraz pożyczkowych, jakie zaciągnął kredytobiorca. Raport BIK umożliwia bezpłatne sprawdzenie informacji na temat własnej historii kredytowej. Z danych zebranych w BIK korzystają banki oraz niektóre instytucje pozabankowe udzielające pożyczek.  Zrozumienie roli i funkcji Biura Informacji Kredytowej jest kluczowe […]

21.04.2024Pokaż więcej
zastrzeżenie dowodu
BIK – zastrzeżenie dowodu

Dowód osobisty to dokument, który umożliwia potwierdzenie tożsamości oraz polskiego obywatelstwa każdego pełnoletniego Polaka. Jest on wydawany każdemu, kto ukończy 18 lat i ma pełne prawa obywatelskie. Dowód osobisty jest potrzebny przy załatwianiu wielu spraw urzędowych oraz przy wnioskowaniu o kredyt albo pożyczkę. Jak i kiedy zastrzec dowód w BIK, gdy utracimy ten dokument? Dowód […]

19.04.2024Pokaż więcej
czyszczenie bik
Czyszczenie BIK – wykreślenie z BIK po spłacie

Czy możliwe jest wykreślenie z BIK po spłacie zobowiązań finansowych? W dobie cyfryzacji i rosnącej popularności pożyczek online wiele osób zastanawia się, jak zarządzanie własnymi finansami wpływa na ich zdolność kredytową i historię w Biurze Informacji Kredytowej. W artykule skupimy się na procesie czyszczenia historii kredytowej w BIK, ważnym aspekcie dla osób poszukujących kredytu albo […]

16.04.2024Pokaż więcej
co to jest bik
Co to jest BIK?

BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej, to instytucja zbierająca dane o terminowych spłatach zobowiązań przez konsumentów i przedsiębiorców, jak również o zadłużeniu oraz zaległościach wobec kredytodawców i pożyczkodawców. Dzięki takim informacjom banki oraz instytucje pożyczkowe mogą sprawdzić wiarygodność klientów chcących pożyczyć pieniądze.  Biuro Informacji Kredytowej zostało utworzone w 1997 roku z inicjatywy Związku Banków Polskich i […]

12.04.2024Pokaż więcej
 • Pierwsza pożyczka
 • Kolejna pożyczka
Kwota pożyczki
Kwota pierwszej pożyczki to maksymalnie 5000 zł. Wyższa kwota dostępna przy kolejnej pożyczce.
100015000
Okres spłaty
dni
 • Zaloguj się do Profilu Klienta i sprawdź ofertę!
  Weź do 3000 zł za 0 zł, nawet do 5000 zł
  z RABATEM 50%
 • Koszt pożyczki0 zł0 zł
 • RRSO0%0%
 • Kwota do zwrotu
  01.01.2021
  0 zł0 zł
Formularz informacyjny Reprezentatywny przykład

Polecane artykuły