zaświadczenie a oświadczenie
05.02.2024

Zaświadczenie a oświadczenie – różnice

Klient wnioskujący o kredyt w banku często musi wraz z wnioskiem przedstawić zaświadczenie o zarobkach wystawione przez pracodawcę. Dokument ten jest potwierdzeniem zdolności kredytowej i wypłacalności potencjalnego kredytobiorcy. Niektóre instytucje finansowe i pożyczkowe przyjmują, zamiast zaświadczenia, podpisane oświadczenie. Sprawdźmy, czym różni się zaświadczenie o dochodach od oświadczenia. 

W kontekście finansowym rozróżnienie między zaświadczeniem a oświadczeniem o dochodach jest nie tylko istotne, ale często może decydować o powodzeniu lub niepowodzeniu wniosków kredytowych i pożyczkowych. Ten artykuł rzuca światło na te dwa kluczowe dokumenty, wyjaśniając ich znaczenie, zastosowanie oraz wpływ na procesy decyzyjne instytucji finansowych. Dzięki lekturze tego artykułu czytelnik zostanie wyposażony w niezbędną wiedzę, aby skutecznie nawigować po świecie finansów osobistych i korzystać z różnych ofert finansowych w sposób świadomy oraz bezpieczny.

Zaświadczenie o dochodach – co to jest?

Zaświadczenie o dochodach to dokument, który jest wystawiany przez pracodawcę i musi zawierać jego podpis. Wskazuje on dokładnie, jakie wynagrodzenie otrzymuje dany pracownik. Na podstawie zaświadczenia o zarobkach bank lub instytucja pozabankowa może wyliczyć zdolność kredytową klienta, czyli zweryfikować, czy będzie on w stanie oddać terminowo pożyczone pieniądze. Dodatkowo może także określić wysokość kredytu lub pożyczki, jaką zaproponuje klientowi. 

Zobacz także: Potrącenia z wynagrodzenia – limity

Złożenie zaświadczenia o dochodach jest obowiązkiem potencjalnego kredytobiorcy. Ma ono minimalizować ryzyko, jakie powstaje, gdy instytucja finansowa udziela kredytu lub pożyczki. W dokumencie tym są przedstawione średnie zarobki danego pracownika za okres ostatnich trzech lub sześciu miesięcy. Zaświadczenie musi również zawierać dane osoby, dla której zostało wystawione, rodzaj zatrudnienia i podpis pracodawcy. 

Czym jest oświadczenie o dochodach?

Oświadczenie o dochodach to dokument, który może być sporządzony samodzielnie przez pracownika. W tym przypadku na formularzu nie jest potrzebny podpis pracodawcy, ponieważ to klient swoim podpisem potwierdza wysokość otrzymywanych zarobków i prawdziwość danych. Oświadczenie o dochodach jest formą deklaracji w zakresie generowanego wynagrodzenia, jednak nie jest potwierdzone przez osobę kompetentną (pracodawca).

Różnice pomiędzy zaświadczeniem a oświadczeniem

Pomimo tego, że nazwa zaświadczenia i oświadczenia brzmią podobnie, dokumenty te różnią się zasadniczo. Oświadczenie może napisać każdy z nas samodzielnie. Jego prawdziwość potwierdza podpis osoby go wypełniającej, która pod rygorem odpowiedzialności karnej zaświadcza o tym, że dane w nim zawarte są prawdziwe. 

Zaświadczenie natomiast jest drukiem, który wystawia właściwa dla sprawy organizacja. W przypadku zaświadczenia o dochodach jest to pracodawca, ale taki dokument może wystawić także ZUS lub Urząd Skarbowy. Każdy klient ubiegający się o kredyt w banku lub pożyczkę jest zobowiązany do wykazania jednego z powyższych dokumentów.

Sprawdź także: Co to jest promesa zatrudnienia?

Zgodnie z ustawą z 25 marca 2011 roku o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców zaświadczenie może zostać zastąpione oświadczeniem. Jednak warto wiedzieć, że każdy urząd czy bank może zweryfikować podane w oświadczeniu dane.

Oświadczeniem można zastąpić następujące zaświadczenia:

  • zaświadczenie o niekaralności;
  • zaświadczenie o dochodach, niezaleganiu z płatnościami wobec ZUS-u czy US;
  • zaświadczenie o nadaniu numeru BNIP i REGON;
  • zaświadczenie o wpisie do KRS lub CEIDG.

Pożyczka bez zaświadczeń

Jak pożyczyć pieniądze, gdy potrzebujemy szybko środków, a nie mamy zaświadczenia o zarobkach? Pożyczki online to szybki i prosty produkt finansowy. Dzięki niej można pożyczyć pieniądze bez składania zaświadczenia o dochodach. Wystarczy wypełnić prosty formularz, zarejestrować się na stronie firmy pożyczkowej, potwierdzić swoją tożsamość i poczekać na decyzję pożyczkodawcy. Pożyczka bez zaświadczeń jest udzielana na podstawie danych zawartych w formularzu. Znajdują się tam także pytania o wysokość dochodu, rodzaj zatrudnienia i inne istotne fakty potrzebne do sprawdzenia zdolności kredytowej pożyczkobiorcy. Dane muszą zostać potwierdzone np. za pomocą przelewu weryfikacyjnego z konta wnioskującego. Pożyczka na dowód to przykład produktu, do pozyskania którego przeważnie potrzebne jest oświadczenie. 

Zaświadczenie o dochodach to dokument wystawiany przez pracodawcę i potwierdzony jego podpisem. Najczęściej jest potrzebny, gdy pracownik wnioskuje o kredyt w banku, np. na zakup mieszkania, samochodu lub na remont. Natomiast oświadczenie to dokument, który pracownik wystawia samodzielnie, a prawdziwość danych w nim zawartych potwierdza własnym podpisem. 

Podobne artykuły

Pożyczka PLUS, a blokada numeru PESEL – jakie zmiany nastąpiły?

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. celem ograniczania skutków kradzieży tożsamości 17 listopada 2023 roku rozpoczęto wdrożenia rozwiązania mającego poprawić bezpieczeństwo danych obywateli w postaci zastrzegania numerów PESEL.  Podstawę prawną wprowadzenia tych rozwiązań stanowią: Zakres zmian związanych z zastrzeżonym numerem PESEL Od 1 czerwca 2024 roku numer PESEL musi być weryfikowany podczas […]

12.06.2024Pokaż więcej
pozyczka na pit
Pożyczka na PIT

Deklaracja podatkowa PIT to sposób na podsumowanie rocznego przychodu podatnika i rozliczenie się z podatku. Dokument taki każdego roku muszą składać osoby zatrudnione na umowę o pracę, a także prowadzący działalność gospodarczą. Niektóre banki akceptują deklaracje PIT jako dokument potwierdzający dochody. Sprawdźmy, jak otrzymać pożyczkę na PIT. Deklaracja PIT a pożyczka Wnioskując o kredyt w […]

24.05.2024Pokaż więcej
Pożyczka od pracodawcy

Pożyczka dla pracownika to forma wsparcia finansowego. Jest udzielana przez pracodawcę na rzecz osób zatrudnionych w niektórych firmach i zakładach pracy. Charakteryzuje się preferencyjnymi warunkami, dużo korzystniejszymi niż te proponowane w banku lub innych instytucjach finansowych. Pożyczka od pracodawcy to mniej dokumentów i formularzy do wypełnienia, jest tańsza niż kredyty w banku, a do tego […]

21.05.2024Pokaż więcej
Pożyczka na oświadczenie

Pożyczka na oświadczenie jest formą zobowiązania finansowego, które można przeznaczyć na dowolny cel. Uzyskanie tego rodzaju finansowania jest dużo prostsze niż otrzymanie kredytu i wymaga mniejszej liczby formalności. Przede wszystkim klient nie musi składać w instytucji finansowej zaświadczenia od pracodawcy o dochodach i zatrudnieniu. Procedura uzyskania pożyczki na oświadczenie skraca formalności i dzięki temu przyspiesza […]

17.05.2024Pokaż więcej
możliwości żyranta
Co może zrobić żyrant, gdy pożyczkobiorca nie spłaca długu?

Żyrant, poręczyciel to osoba pomagająca przy wzięciu kredytu lub pożyczki. Podpisując umowę, zobowiązuje się, że w przypadku problemów finansowych kredytobiorcy i braku spłaty rat kredytu przejmie część lub całość zobowiązania. Dzięki temu bank lub inna instytucja finansowa mogą udzielić finansowania osobie, która nie ma wystarczającej zdolności kredytowej lub nie ma środków na wkład własny. Jeśli […]

13.05.2024Pokaż więcej
Ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt?

Kredyt w banku jest udzielany na podstawie określonych przepisów i wymagań. Aby go otrzymać, kredytobiorca nie tylko musi złożyć wniosek i odpowiednie dokumenty, ale także spełnić wymogi kredytodawcy. Przede wszystkim musi mieć stały dochód (najlepiej udokumentowany) i posiadać zdolność kredytową. Przyda się także dobra historia kredytowa. Sprawdźmy, jaki dochód musi otrzymywać kredytobiorca, aby uzyskać kredyt.  […]

11.05.2024Pokaż więcej
żyrant
Kim jest żyrant?

Żyrant to osoba, która udziela pożyczkobiorcy poręczenia spłaty zobowiązania. Jej głównym celem jest potwierdzenie możliwości zwrócenia cudzego zadłużenia, wziętego w formie pożyczki lub kredytu. Jeśli kredytobiorca, który zaciągnął zobowiązanie, nie może go spłacić, wtedy obowiązek spłaty przechodzi na żyranta (poręczyciela). W takim przypadku żyrant ma prawo egzekwować należność od dłużnika. Słowo „żyrant” pochodzi z włoskiego […]

09.05.2024Pokaż więcej