21.05.2024

Pożyczka od pracodawcy

Pożyczka dla pracownika to forma wsparcia finansowego. Jest udzielana przez pracodawcę na rzecz osób zatrudnionych w niektórych firmach i zakładach pracy. Charakteryzuje się preferencyjnymi warunkami, dużo korzystniejszymi niż te proponowane w banku lub innych instytucjach finansowych. Pożyczka od pracodawcy to mniej dokumentów i formularzy do wypełnienia, jest tańsza niż kredyty w banku, a do tego można łatwiej dostosować warunki do możliwości pożyczkobiorcy.  Jednocześnie takie finansowanie wiąże się z przywiązaniem osoby zatrudnionej do danej firmy, ponieważ przez okres spłaty nie może się ona zwolnić. W przypadku rozwiązania umowy o pracę pracownik musi często spłacić natychmiast zakładową pożyczkę. Takie wsparcie finansowe nie jest obowiązkiem pracodawcy, zależy tylko od jego dobrej woli. 

Pożyczka od pracodawcy – przepisy

Zgodnie z art. 720 Kodeksu cywilnego „przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości”.

W kwestii podatku dochodowego zwrot tej samej kwoty pieniędzy lub rzeczy takiego samego gatunku i jakości oznacza według prawa, że pożyczka ma charakter zwrotny, czyli, że powinna zostać zwrócona przez pożyczkobiorcę. Jeśli pożyczka pochodzi od pracodawcy, wówczas jej kwota nie jest traktowana jako dochód podatkowy dla pożyczkobiorcy, gdyż nie generuje ona dla niego zysku. 

W zależności od ustaleń między stronami umowa pożyczki może stanowić formę odpłatną lub nieodpłatną. Osoba biorąca pożyczkę będzie zobowiązana do spłaty odsetek. Umowa pożyczki jest umową opartą na zgodzie, co oznacza, że dochodzi do jej zawarcia poprzez wspólne wyrażenie woli obu stron i zaczyna obowiązywać w momencie osiągnięcia porozumienia przez te strony. 

Pożyczka od pracodawcy – z jakiego źródła?

Pożyczka od pracodawcy jest udzielana ze specjalnego funduszu, w którym są zbierane środki, a następnie są rozdysponowane pomiędzy pracowników potrzebujących wsparcia finansowego. 

Pożyczka od pracodawcy może pochodzić z następujących źródeł:

  • z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
  • z kasy zapomogowo-pożyczkowej. 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych jest tworzony przez pracodawcę. To osobny rachunek, gdzie gromadzone są środki, które mają być przeznaczone na wsparcie pracowników. ZFŚS według przepisów z 1 stycznia 2023 roku są zobowiązani stworzyć pracodawcy zatrudniający co najmniej 50 pracowników na pełen etat. Pracodawcy zatrudniający mniej osób mogą tworzyć taki fundusz na zasadzie dobrowolności. Pożyczka od pracodawcy w ramach ZFŚS może być oprocentowana lub udzielana bez oprocentowania. Może być zwracana w ratach lub umorzona i wtedy pracownik nie musi jej oddawać. Zasady działania pożyczki w ramach funduszu muszą być opisane w regulaminie 

Kasy zapomogowo-pożyczkowe mają na celu udzielanie pracownikom pomocy materialnej poprzez pożyczki albo zapomogi. Taka kasa może zostać zorganizowana w miejscu pracy, gdy deklarację chęci dołączenia do niej złoży dziesięciu pracowników. Z pożyczki w tej formie może skorzystać tylko członek KZP, czyli osoba, która zadeklarowała przystąpienie do programu. Członkowie  kasy muszą co miesiąc wpłacać wpisowe w określonej wysokości. 

Jak otrzymać pożyczkę od pracodawcy?

Pracownik, który chce otrzymać pożyczkę od pracodawcy, musi złożyć wniosek, w którym określi potrzebną kwotę finansowania oraz planowaną datę spłaty. Pracodawca może odrzucić wniosek, jeśli stwierdzi, że staż pracy zatrudnionego jest zbyt krótki. Jeśli wniosek zostanie zaakceptowany, wówczas pracodawca i pracownik powinni zawrzeć pisemną umowę, określającą warunki udzielenia i zwrotu pożyczki. 

Umowa pożyczki z pracodawcą powinna obejmować następujące elementy: 

  • data i miejsce zawarcia umowy;
  • dane o stronach umowy, czyli dane pracodawcy i pracownika;
  • wysokość pożyczki;
  • wysokość rat i termin ich spłaty przez pracownika;
  • warunki spłaty.

Pożyczki online także dla pracownika

Pożyczka od pracodawcy nie funkcjonuje w każdym zakładzie pracy. Dodatkowo otrzymanie jej wiąże się z różnymi wymaganiami i konsekwencjami jak mocniejsze związanie z firmą. Z takich pożyczek najczęściej korzystają pracownicy z długim stażem lub członkowie kas. Pomimo tego, że pożyczki od pracodawcy są bardzo atrakcyjne dla pracownika, to nie zawsze są dostępne. Alternatywą dla takiej formy finansowania mogą być pożyczki online. W tego typu zobowiązaniach pożyczkodawca elastyczniej podchodzi do oceny klienta niż banki, a niekiedy nawet pracodawca rozpatrujący pożyczkę. Instytucje pozabankowe udzielające pożyczek przez internet akceptują różne źródła dochodu. Oczywiście ostateczna decyzja o udzieleniu finansowania zależy od indywidualnej analizy przypadku danego klienta. Warto dodać, że nowi klienci mogą korzystać z takiego produktu online jak pierwsza pożyczka za darmo.

Co w sytuacji, gdy osoba potrzebująca finansowania nie ma zbyt dobrej historii kredytowej, ponieważ w przeszłości miewała problemy z terminową spłatą swoich zobowiązań? W tej sytuacji rozwiązaniem może być pożyczka bez BIK. Nie oznacza ona jednak, że pożyczkodawca nie weryfikuje klienta, wręcz przeciwnie. Sprawdzane są po prostu inne bazy, a nie BIK. Zwykle wtedy analizowane są rejestry dłużników, zatem pożyczki nie dostanie ten, kto figuruje jako dłużnik i to bez względu na to, na jakiej umowie pracuje. Do takich osób skierowane są takie oferty jak pożyczka dla zadłużonych czy pożyczki bez baz. Lepiej jednak ich unikać, ponieważ to bardzo drogo pożyczone pieniądze i takich produktów nie proponuje żadna renomowana firma pożyczkowa.

Pożyczka od pracodawcy to finansowanie, które jest udzielane na specjalnych warunkach. Może z niego skorzystać tylko osoba zatrudniona w danym zakładzie pracy i spełniająca określone warunki. Warto jednak pamiętać, że jeśli nie można wziąć pożyczki od pracodawcy, zawsze pozostają inne rozwiązania, w tym pożyczka przez internet. 

Podobne artykuły

Pożyczka PLUS, a blokada numeru PESEL – jakie zmiany nastąpiły?

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. celem ograniczania skutków kradzieży tożsamości 17 listopada 2023 roku rozpoczęto wdrożenia rozwiązania mającego poprawić bezpieczeństwo danych obywateli w postaci zastrzegania numerów PESEL.  Podstawę prawną wprowadzenia tych rozwiązań stanowią: Zakres zmian związanych z zastrzeżonym numerem PESEL Od 1 czerwca 2024 roku numer PESEL musi być weryfikowany podczas […]

12.06.2024Pokaż więcej
pozyczka na pit
Pożyczka na PIT

Deklaracja podatkowa PIT to sposób na podsumowanie rocznego przychodu podatnika i rozliczenie się z podatku. Dokument taki każdego roku muszą składać osoby zatrudnione na umowę o pracę, a także prowadzący działalność gospodarczą. Niektóre banki akceptują deklaracje PIT jako dokument potwierdzający dochody. Sprawdźmy, jak otrzymać pożyczkę na PIT. Deklaracja PIT a pożyczka Wnioskując o kredyt w […]

24.05.2024Pokaż więcej
Pożyczka na oświadczenie

Pożyczka na oświadczenie jest formą zobowiązania finansowego, które można przeznaczyć na dowolny cel. Uzyskanie tego rodzaju finansowania jest dużo prostsze niż otrzymanie kredytu i wymaga mniejszej liczby formalności. Przede wszystkim klient nie musi składać w instytucji finansowej zaświadczenia od pracodawcy o dochodach i zatrudnieniu. Procedura uzyskania pożyczki na oświadczenie skraca formalności i dzięki temu przyspiesza […]

17.05.2024Pokaż więcej
możliwości żyranta
Co może zrobić żyrant, gdy pożyczkobiorca nie spłaca długu?

Żyrant, poręczyciel to osoba pomagająca przy wzięciu kredytu lub pożyczki. Podpisując umowę, zobowiązuje się, że w przypadku problemów finansowych kredytobiorcy i braku spłaty rat kredytu przejmie część lub całość zobowiązania. Dzięki temu bank lub inna instytucja finansowa mogą udzielić finansowania osobie, która nie ma wystarczającej zdolności kredytowej lub nie ma środków na wkład własny. Jeśli […]

13.05.2024Pokaż więcej
Ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt?

Kredyt w banku jest udzielany na podstawie określonych przepisów i wymagań. Aby go otrzymać, kredytobiorca nie tylko musi złożyć wniosek i odpowiednie dokumenty, ale także spełnić wymogi kredytodawcy. Przede wszystkim musi mieć stały dochód (najlepiej udokumentowany) i posiadać zdolność kredytową. Przyda się także dobra historia kredytowa. Sprawdźmy, jaki dochód musi otrzymywać kredytobiorca, aby uzyskać kredyt.  […]

11.05.2024Pokaż więcej
żyrant
Kim jest żyrant?

Żyrant to osoba, która udziela pożyczkobiorcy poręczenia spłaty zobowiązania. Jej głównym celem jest potwierdzenie możliwości zwrócenia cudzego zadłużenia, wziętego w formie pożyczki lub kredytu. Jeśli kredytobiorca, który zaciągnął zobowiązanie, nie może go spłacić, wtedy obowiązek spłaty przechodzi na żyranta (poręczyciela). W takim przypadku żyrant ma prawo egzekwować należność od dłużnika. Słowo „żyrant” pochodzi z włoskiego […]

09.05.2024Pokaż więcej
Pożyczka pod zastaw – co to jest?

Pożyczka pod zastaw to forma zobowiązania finansowego, w której pożyczkobiorca oddaje w zastaw wartościowy przedmiot lub nieruchomość jako zabezpieczenie spłaty długu. Tego typu produkty są popularne wśród osób, które z różnych względów nie mogą uzyskać tradycyjnego kredytu bankowego, np. z powodu niskiej zdolności kredytowej czy problemów z historią kredytową. Zabezpieczeniem może być nieruchomość, samochód, a […]

06.05.2024Pokaż więcej