limity potrącenia z wynagrodzenia
02.02.2024

Potrącenia z wynagrodzenia – limity

Wynagrodzenie za pracę dla każdego pracownika  jest gwarantowane prawem. Dodatkowo podlega ono ochronie, z tego powodu pracodawca nie może bez zgody pracownika dokonywać żadnych potrąceń z zarobków. Jednym wyjątkiem w tym przypadku są potrącenia przewidziane w przepisach, np.  świadczenia alimentacyjne. 

W niniejszym artykule omówione zostaną kluczowe aspekty dotyczące potrąceń z wynagrodzenia pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy. Szczególny nacisk położony zostanie na rozróżnienie między różnymi rodzajami potrąceń, ich dopuszczalnymi limitami oraz sytuacjami, w których pracodawca może legalnie dokonywać potrąceń. Artykuł zawiera również informacje o minimalnej kwocie wynagrodzenia, która musi zostać wypłacona pracownikowi, niezależnie od dokonanych potrąceń. Celem tego tekstu jest wyjaśnienie, jakie prawa i obowiązki przysługują zarówno pracownikom, jak i pracodawcom w kontekście potrąceń z wynagrodzenia.

Wynagrodzenie za pracę prawem pracownika

Prawo do wynagrodzenia jest podstawowym czynnikiem stosunku pracy, który podlega szczególnej ochronie. Praca nie może być świadczona bezpłatnie, a pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia, ani przenieść go na inną osobę. Prawo do pensji w ograniczonej wysokości może być realizowane tylko zgodnie z przepisami prawa. 

Art. 87 Kodeksu  pracy określa, że redukcja wysokości wynagrodzenia może nastąpić w wyniku: 

 • odliczenie należności publicznych;
 • odliczenie wynagrodzenia wypłaconego za okres nieobecności;
 • potrącenia. 

Obowiązkiem pracodawcy jest odliczenie od wynagrodzenia składki na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych na PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe), jeśli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania.

Potrącenia z wynagrodzenia – jakie limity?

Art. 87 Kodeksu pracy wprowadza ograniczenia w zakresie możliwości dokonywania potrąceń przez pracodawcę. Potrąceniu podlegają tylko następujące należności:

 • kwoty pobierane na podstawie tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych;
 • kwoty pobierane na podstawie tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne;
 • zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi;
 • kary pieniężne przewidziane w art. 108 Kodeksu pracy. 

Zobacz także: Czym jest promesa zatrudnienia?

Kodeks pracy określa także limity dokonywanych potrąceń:

 • W przypadku egzekucji świadczeń alimentacyjnych potrącenia mogą wynieść do trzech piątych wynagrodzenia pracownika.
 • W przypadku egzekucji innych należności lub potracenia zaliczek pieniężnych mogą one wynieść do połowy wysokości wynagrodzenia pracownika. 

Łączna kwota potrąceń sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń innych niż alimentacyjne oraz udzielonych pracownikowi zaliczek nie może przekraczać połowy wysokości wynagrodzenia, natomiast w przypadku kilku świadczeń alimentacyjnych nie może to być suma wyższa niż trzy piąte wynagrodzenia.

Kara dla pracownika w formie obniżenia pensji za jedno wykroczenie nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia ukaranego. Łączna suma kar pieniężnych nie może przekroczyć dziesiątej części zarobku przypadającego pracownikowi do wypłaty po dokonaniu potrąceń z innych tytułów.  

Kwota wolna od potrąceń

Przepisy Kodeksu pracy (art. 871) określają kwotę wolną od potrąceń – to minimalna kwota, która musi zostać wypłacona pracownikowi. 

Według prawa wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:

 • Minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat na PPK – przy potrąceniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne.
 • 75% wynagrodzenia określone w pkt. 1 przy potraceniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi.
 • 90% wynagrodzenia określonego w pkt. 1 przy potrąceniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 KP.

W przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze wymienione kary podlegają proporcjonalnemu obniżeniu.

Pożyczka online przy obniżonym wynagrodzeniu

Potrącenia z wynagrodzenia sprawiają, że pracownik otrzymuje tylko część swojego dochodu. Często mniejsze zarobki i spowodowany tym brak zdolności kredytowej sprawiają, że konsumenci nie otrzymują kredytu w banku. W takim przypadku najlepszym rozwiązaniem mogą okazać się pożyczki online. Można z tego skorzystać, wypełniając wniosek na stronie internetowej firmy pożyczkowej. Zasady udzielania takiego zobowiązania są proste. Po wypełnieniu formularza wystarczy przesłać go online do pożyczkodawcy, a po analizie dokumentu i podanych w nim informacji instytucja pozabankowa wydaje decyzję o udzieleniu pożyczki lub o odrzuceniu wniosku. To często pożyczka na dowód, która jest przesyłana na konto pożyczającego po dokonaniu przelewu weryfikacyjnego potwierdzającego tożsamość pożyczkobiorcy. Dlaczego na dowód? Bo to pożyczka bez zaświadczeń, a zatem nie trzeba przedstawiać dokumentu od pracodawcy. Procedury są uproszczone, a firmy pożyczkowe nie są tak restrykcyjne w analizie klientów, jak banki. 

Przeczytaj także: Zaświadczenie a oświadczenie – różnice

Potrącenia od wynagrodzenia wynikają z tytułu wymaganych należności, np. świadczenia alimentacyjne lub kary pieniężne. Sprawiają one, że pracownik otrzymuje niższe dochody, co jest częstą przyczyną odrzucenia wniosku kredytowego. Każdy, kto z powodu potrąceń ma mniejsze zarobki, może skorzystać z pożyczki online, gdzie nie jest potrzebne zaświadczenie o dochodach, a pożyczkodawca jest mniej restrykcyjny.  

Podobne artykuły

pożyczka na umowe zlecenie i dzieło
Pożyczka na umowę zlecenie i dzieło

W Polsce dużą grupę zawodową stanowią osoby pracujące na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Taka forma umowy cywilnoprawnej daje wiele korzyści, jednak nie jest dobrze widziana z perspektywy banku. Wnioski kredytowe osób pracujących na umowę zlecenie czy o dzieło są często odrzucane przez instytucję finansowe. Jednak pracownicy tacy mogą skorzystać z pożyczek online […]

03.05.2024Pokaż więcej
ile czasu ma pracodawca na wystawienie zaświadczenia o zarobkach
Ile czasu ma pracodawca na wystawienie zaświadczenia o zarobkach?

Zaświadczenie o zarobkach to dokument, który stanowi potwierdzenie źródła oraz wysokość dochodów. Dokument taki wystawia pracodawca. Pracownik może go potrzebować w celu przedstawienia w sądzie, banku lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Najczęściej zaświadczenie o zarobkach jest wymagane przy wnioskowaniu o kredyt. Sprawdźmy, ile czasu ma pracodawca na wystawienie takiego dokumentu.  Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 […]

29.04.2024Pokaż więcej
zaświadczenie o zarobkach
Zaświadczenie o zarobkach od pracodawcy

Zaświadczenie o zarobkach to dokument, który może odgrywać ważną rolę w wielu aspektach życia zawodowego i prywatnego każdego konsumenta. To oficjalny dokument wydawany na żądanie pracownika przez pracodawcę, który potwierdza wysokość jego zarobków. Dokument ten znajduje zastosowanie w różnych sytuacjach – od kredytów hipotecznych, przez umowy najmu, aż po różne rodzaje pożyczek. Zastosowanie zaświadczenia o […]

25.04.2024Pokaż więcej
jak sprawdzić czy jestem w BIK
Jak sprawdzić, czy jestem w BIK?

BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej, to instytucja, która gromadzi i przechowuje dane na temat wszystkich produktów kredytowych oraz pożyczkowych, jakie zaciągnął kredytobiorca. Raport BIK umożliwia bezpłatne sprawdzenie informacji na temat własnej historii kredytowej. Z danych zebranych w BIK korzystają banki oraz niektóre instytucje pozabankowe udzielające pożyczek.  Zrozumienie roli i funkcji Biura Informacji Kredytowej jest kluczowe […]

21.04.2024Pokaż więcej
zastrzeżenie dowodu
BIK – zastrzeżenie dowodu

Dowód osobisty to dokument, który umożliwia potwierdzenie tożsamości oraz polskiego obywatelstwa każdego pełnoletniego Polaka. Jest on wydawany każdemu, kto ukończy 18 lat i ma pełne prawa obywatelskie. Dowód osobisty jest potrzebny przy załatwianiu wielu spraw urzędowych oraz przy wnioskowaniu o kredyt albo pożyczkę. Jak i kiedy zastrzec dowód w BIK, gdy utracimy ten dokument? Dowód […]

19.04.2024Pokaż więcej
czyszczenie bik
Czyszczenie BIK – wykreślenie z BIK po spłacie

Czy możliwe jest wykreślenie z BIK po spłacie zobowiązań finansowych? W dobie cyfryzacji i rosnącej popularności pożyczek online wiele osób zastanawia się, jak zarządzanie własnymi finansami wpływa na ich zdolność kredytową i historię w Biurze Informacji Kredytowej. W artykule skupimy się na procesie czyszczenia historii kredytowej w BIK, ważnym aspekcie dla osób poszukujących kredytu albo […]

16.04.2024Pokaż więcej
co to jest bik
Co to jest BIK?

BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej, to instytucja zbierająca dane o terminowych spłatach zobowiązań przez konsumentów i przedsiębiorców, jak również o zadłużeniu oraz zaległościach wobec kredytodawców i pożyczkodawców. Dzięki takim informacjom banki oraz instytucje pożyczkowe mogą sprawdzić wiarygodność klientów chcących pożyczyć pieniądze.  Biuro Informacji Kredytowej zostało utworzone w 1997 roku z inicjatywy Związku Banków Polskich i […]

12.04.2024Pokaż więcej
 • Pierwsza pożyczka
 • Kolejna pożyczka
Kwota pożyczki
Kwota pierwszej pożyczki to maksymalnie 5000 zł. Wyższa kwota dostępna przy kolejnej pożyczce.
100015000
Okres spłaty
dni
 • Zaloguj się do Profilu Klienta i sprawdź ofertę!
  Weź do 3000 zł za 0 zł, nawet do 5000 zł
  z RABATEM 50%
 • Koszt pożyczki0 zł0 zł
 • RRSO0%0%
 • Kwota do zwrotu
  01.01.2021
  0 zł0 zł
Formularz informacyjny Reprezentatywny przykład

Polecane artykuły