jak długo widnieje wpis w krd
05.01.2024

Jak długo widnieje wpis w KRD?

Czy wiesz, jak długo wpis o długu może pozostawać w Krajowym Rejestrze Długów? W tym artykule wyjaśniamy wszystko, co musisz wiedzieć o KRD i jak to wpływa na dłużników oraz ich finansową przyszłość.

Wpisanie do Krajowego Rejestru Długów (KRD) może mieć długotrwałe konsekwencje dla dłużników. Zrozumienie, na czym polega ten rejestr, jak można się w nim znaleźć, i przede wszystkim, jak długo wpis może pozostawać aktywny, jest kluczowe dla każdego, kto boryka się z problemami finansowymi. W tym artykule przybliżymy te zagadnienia, żebyś mógł lepiej zarządzać swoją sytuacją finansową i unikać potencjalnych problemów związanych z KRD.

Baza dłużników – czym jest?

Krajowy Rejestr Długów to ogólnodostępna baza dłużników, która odgrywa znaczącą rolę w systemie finansowym Polski. To czołowe biuro informacji gospodarczej, założone 4 sierpnia 2003 roku, na mocy ustawy o udostępnianiu danych gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Głównym celem KRD jest zbieranie, monitorowanie i udostępnianie informacji o zobowiązaniach finansowych niespłaconych w terminie. Wpis w KRD może znacząco wpłynąć na wiarygodność konsumenta, ograniczając możliwości uzyskania np. pożyczki online. W konsekwencji osoby znajdujące się w KRD często są zmuszone szukać alternatywnych form finansowania, takich jak pożyczki bez baz. Rejestr KRD obejmuje dane zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców, a z bazy korzystają banki, firmy pożyczkowe oraz inne instytucje finansowe, a nawet telekomy i przedsiębiorcy. Warto zauważyć, że wpis do KRD nigdy nie następuje automatycznie – wymaga zgłoszenia przez wierzyciela​​​​.

Przeczytaj: Rejestr należności publicznoprawnych – jakie zawiera dane?

W KRD zgłaszane są różne rodzaje zobowiązań, w tym kredyty, pożyczki, leasingi, a także zadłużenia z pozakredytowych segmentów gospodarki, takie jak nieopłacone polisy ubezpieczeniowe czy rachunki za gaz. Zgłoszenia mogą dotyczyć również zobowiązań w instytucjach publicznych, np. nieopłaconych mandatów za jazdę bez ważnego biletu komunikacji miejskiej oraz innych zaległości płatniczych, jak niezapłacone alimenty​​.

Dla osób, które znalazły się w KRD, ważne może być poznanie możliwości uzyskania finansowania mimo negatywnych wpisów (np. pożyczka dla zadłużonych). Te opcje mogą być dostępne u niektórych pożyczkodawców, którzy stosują mniej rygorystyczne kryteria oceny zdolności kredytowej niż tradycyjne banki. Warto dodać, że nawet pożyczka bez BIK może być trudna do zaciągnięta przez dłużnika, ponieważ pożyczkodawca sprawdza wtedy często właśnie rejestr KRD.

Kiedy dłużnik może znaleźć się w KRD?

Dłużnik może zostać wpisany do Krajowego Rejestru Długów w określonych warunkach. Wierzyciel, aby móc dokonać wpisu, musi zawrzeć umowę z KRD, a wpis jest możliwy tylko w sytuacji, gdy dłużnik nie spłacił wymagalnego świadczenia w terminie przekraczającym 60 dni. Wierzyciel jest zobowiązany wezwać dłużnika do zapłaty, informując o zamiarze wpisu do KRD. Jeśli po 30 dniach od wezwania dług nie zostanie uregulowany, wierzyciel może dokonać wpisu. Minimalna kwota zadłużenia, która uprawnia do wpisu, wynosi dla konsumentów 200 zł, a dla przedsiębiorców 500 zł​​.

Zobacz: Jak sprawdzić czy jest się dłużnikiem?

W przypadku, gdy wpis do KRD jest nieuprawniony (np. gdy dług został spłacony lub gdy wpisano nieistniejące zobowiązanie), wierzyciel jest zobowiązany do jego usunięcia. Zgodnie z prawem wierzyciel ma obowiązek aktualizacji informacji w KRD, na przykład w przypadku częściowej lub całkowitej spłaty zobowiązania albo gdy informacje są nieprawdziwe lub nieaktualne. Niezastosowanie się do tych zasad może skutkować sankcjami finansowymi dla wierzyciela​​​​.

Osoby, które zostały niesłusznie wpisane do KRD, mogą bronić się poprzez zwrócenie się do wierzyciela z żądaniem usunięcia wpisu. W razie nieskuteczności takiego działania istnieje możliwość dochodzenia swoich praw w procesie cywilnym, na przykład na podstawie naruszenia dóbr osobistych lub szkody majątkowej​​.

Wpis w KRD na temat dłużnika – jak długo tam się znajduje?

Negatywny wpis w KRD znacząco wpływa na wiarygodność kredytową osoby, co często uniemożliwia pożyczenie pieniędzy lub podpisanie umowy np. z telekomem. Jeśli chodzi o czas przechowywania wpisu w KRD, istnieją precyzyjne zasady. Wpis może zostać usunięty po spłacie długu, przy czym wierzyciel powinien w ciągu 14 dni od otrzymania zapłaty poinformować o tym KRD i złożyć wniosek o usunięcie wpisu. Jeśli wierzyciel nie zrobi tego, dłużnik ma prawo zwrócić się do KRD w celu usunięcia wpisu. W sytuacji, gdy wierzyciel nie odpowie na wniosek dłużnika, wpis zostanie automatycznie usunięty po 14 dniach. Jeśli wierzyciel sprzeda dług, a nowy nabywca nie zaktualizuje danych w KRD, wpis zostaje usunięty po 14 dniach od sprzedaży.

Sprawdź także: Jak sprawdzić Krajowy Rejestr Długów?

Co do czasu trwania wpisu w KRD, polskie prawo stanowi, że dane zadłużonego znikają z bazy po 3 latach od ostatniej aktualizacji, ale nie później niż 10 lat od momentu zgłoszenia zadłużenia przez wierzyciela​​.

Warto również wspomnieć, że w przypadku problemów z zadłużeniem i chęci usunięcia wpisu z KRD, istnieje możliwość skorzystania z pomocy biur, które reprezentują dłużników przed sądami i pomagają w oddłużaniu oraz negocjacjach z wierzycielami.

Krajowy Rejestr Długów to ważna instytucja w polskim systemie finansowym, która gromadzi informacje o niespłaconych zobowiązaniach finansowych. Zrozumienie warunków wpisu do KRD, jak i możliwości jego usunięcia, jest kluczowe dla zarządzania osobistą sytuacją finansową. Warto pamiętać, że wpis w KRD ma swoje konsekwencje.

Podobne artykuły

zabezpieczenie przed wyłudzeniem kredytu
Jak zabezpieczyć się przed wyłudzeniem kredytu?

W dobie rosnącej cyfryzacji i łatwego dostępu do danych osobowych wyłudzenie kredytu stało się poważnym zagrożeniem. Ten artykuł to kompleksowy przewodnik, dzięki któremu dowiesz się, jak skutecznie zabezpieczyć swoje finanse i tożsamość przed nieautoryzowanymi operacjami kredytowymi. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, jak łatwo ich dane mogą zostać wykorzystane do nielegalnego uzyskania kredytu […]

30.01.2024Pokaż więcej
rejestr naleznosci publicznoprawnych
Rejestr Należności Publicznoprawnych – jakie zawiera dane?

Rejestr Należności Publicznoprawnych to narzędzie, które odgrywa kluczową rolę w polskim systemie prawnym, zapewniając transparentność i efektywność w egzekwowaniu zobowiązań publicznoprawnych. Jego funkcjonowanie i zakres danych, jakie zawiera, są istotne zarówno dla organów państwowych, jak i dla obywateli oraz przedsiębiorców. Artykuł skupia się na omówieniu Rejestru Należności Publicznoprawnych (RNP), szczególnie w aspekcie danych, które są […]

16.01.2024Pokaż więcej
big infomonitor
BIG InfoMonitor – jak sprawdzić siebie?

Sprawdzenie swojego statusu w BIG InfoMonitor jest istotne dla każdego, kto chce mieć pełną kontrolę nad swoją sytuacją finansową. Ten artykuł pokaże Ci krok po kroku, jak łatwo i szybko możesz to zrobić. W dzisiejszym świecie, gdzie nasze dane finansowe i kredytowe są coraz bardziej transparentne, ważne jest, aby mieć świadomość, jak jesteśmy postrzegani przez […]

11.01.2024Pokaż więcej
jak sprawdzić czy jestem dłużnikiem
Jak sprawdzić, czy jestem dłużnikiem?

Czy zastanawiałeś się kiedyś, czy możesz być dłużnikiem, nawet nie zdając sobie z tego sprawy? Zrozumienie swojej sytuacji finansowej jest kluczowe, szczególnie jeśli rozważasz opcje takie jak zaciągnięcie pożyczki. Ten artykuł pomoże Ci sprawdzić, czy jesteś dłużnikiem i co to oznacza dla Twoich przyszłych finansowych decyzji. W dzisiejszych czasach łatwo stracić świadomość swojego statusu finansowego. […]

09.01.2024Pokaż więcej
Pożyczka na świadczenia socjalne

Poprzez stałe źródło dochodu można rozumieć różne formy przychodu. Nie zawsze są to pieniądze uzyskiwane z umowy o pracę, zlecenie czy dzieło. To także wszelkiego typu świadczenia socjalne, rodzinne, alimenty oraz zapomogi. Z tego też względu niektóre firmy pożyczkowe wychodzą naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów i oferują pożyczki na świadczenia.  

28.09.2022Pokaż więcej
Pożyczka na działalność gospodarczą — czy osoby B2B mogą liczyć na pożyczkę?

Jednoosobowa działalność gospodarcza to jedna z najpopularniejszych form prowadzenia własnego biznesu. Zalet B2B jest wiele – wyższe zarobki, większa swoboda w organizacji pracy oraz niezależność. Zarówno firma, jak i jej właściciel może od czasu do czasu potrzebować wsparcia finansowego. Banki nie zawsze przychylnie patrzą na osoby samozatrudnione.  W takim przypadku idealnie sprawdzi się pożyczka na […]

26.07.2022Pokaż więcej
Nowoczesne rodzaje inwestycji – w co warto zainwestować?

Każdy z nas szuka sposobu na to, aby zaoszczędzić dodatkowe środki. Inflacja sprawia, że oszczędności wielu osób topnieją. Spada bowiem siła nabywcza pieniądza. W jaki sposób można zainwestować wolne środki, aby zaoszczędzić pieniądze i zwiększyć ich ilość? Co zrobić, gdy pojawią się nagłe wydatki?

12.07.2022Pokaż więcej