kredyt konsumencki
22.02.2024

Kredyt konsumencki – co to?

Kredyt konsumencki to jedno z najczęściej zaciąganych zobowiązań w Polsce. Finansowanie może być wykorzystane na dowolny cel, jego zabezpieczeniem mogą być dochody kredytobiorcy lub poręczenie. Zasady działania oraz obowiązki związane z tym zobowiązaniem reguluje Ustawa o kredycie konsumenckim z 2011 roku. Sprawdźmy, co kryje się pod definicją kredytu konsumenckiego. 

Kredyt konsumencki – regulacje prawne

Pod pojęciem kredytu konsumenckiego mieszczą się różnego rodzaju kredyty i pożyczki. Muszą mieć one wspólną cechę – jest nią to, że kredytodawca udziela zobowiązania na cele prywatne, a nie zawodowe czy związane z działalnością gospodarczą. 

Artykuł 3.1 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim definiuje to zobowiązanie tak: „Przez umowę o kredyt konsumencki rozumie się umowę o kredyt w wysokości nie większej niż 255 550 zł albo równowartość tej kwot w walucie innej niż waluta polska, który kredytodawca w zakresie swojej działalności udziela lub daje przyrzeczenie udzielnie konsumentowi”.

Ustawodawca wskazał maksymalną wartość kredytu konsumenckiego, nie może on przekroczyć kwoty 255 550 zł. Jednak w dalszych zapisach ustawy pojawia się wyjątek od tej normy. Za kredyt konsumencki, w myśl przepisów, uznawane jest zobowiązanie niezabezpieczone hipoteką. Jeśli kredytobiorca przeznaczy kredyt na remont mieszkania lub domu, wtedy jego wysokość może być wyższa. 

Zobacz także: Kredyt hipoteczny a pożyczka hipoteczna

Jakie umowy zaliczamy do kredytu konsumenckiego?

Inny ustęp ustawy o kredycie konsumenckim precyzuje informacje, do których umów kredytowych stosuje się ustawę o kredycie konsumencki. Do kategorii kredytu konsumenckiego stosuje się nie tylko kredyty, ale także inne umowy. 

Do kredytów konsumenckich zaliczamy:

 • pożyczki;
 • kredyty w rozumieniu prawa bankowego;
 • umowy o kartę kredytową, debet;
 • umowy przy zakupie towarów i usług na raty, np. telewizor czy inny sprzęt RTV, AGD;
 • umowy o kredyt odnawialny.

Za kredyt konsumencki może być uznana także umowa leasingu, ale tylko w przypadku, gdy będzie do niej dodana odrębna umowa, przewidująca przeniesienie własności przedmiotu leasingu na konsumenta.

Umowy, które nie są kredytem konsumenckim

W art. 4.1 Ustawy o kredycie konsumenckim ustawodawca zaznaczył, że zapisy tego dokumentu nie mogą być stosowane do umów:

 • w których konsument nie musi płacić oprocentowania oraz innych kosztów związanych z kredytem, czyli jego udzieleniem lub spłatą;
 • leasingu, w którym własność przedmiotu umowy nie zostaje przeniesiona na konsumenta;
 • związanych ze świadczeniem usług maklerskich zawieranych z zagranicznymi firmami inwestycyjnymi;
 • kredytowych wynikających z ugody sądowej i postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich;
 • o kredyt, który został udzielony pracownikowi w ramach działalności dodatkowej, gdy nie jest on zobowiązany do zapłaty oprocentowania lub gdy jest ono niższe niż te stosowane na rynku ogólnokrajowym;
 • dotyczących odwróconego kredytu hipotecznego.

Oprocentowanie kredytu konsumenckiego

Przepisy określają również wysokość oprocentowania obowiązującą przy kredycie konsumenckim. Ma to konsumentowi zagwarantować, że instytucja finansowa nie zawyży wysokości odsetek za zobowiązanie. Wysokość odsetek ustawowych, czyli kapitałowych, reguluje art. 359 Kodeksu cywilnego. Według przepisów ich podstawowa wartość wynosi sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych. Maksymalna wysokość odsetek nie może przekroczyć dwukrotności wartości odsetek ustawowych. Odsetki ustawowe za opóźnienie w spłacie wynoszą sumę stopy referencyjnej NBP i 5,5 punktów procentowych w przypadku odsetek podstawowych, Maksymalne odsetki nie mogą być wyższe niż dwukrotność stawki podstawowej. 

Sprawdź także: Rodzaje pożyczek

Pożyczka jako alternatywa dla kredytu 

Kredyt to zobowiązanie udzielane wyłącznie przez bank. Aby je otrzymać, trzeba wykazać zdolność kredytową i odpowiedni dochód. Dodatkowo trzeba mieć dobrą historię kredytową i nie znajdować się w rejestrach dłużników. To powoduje, że wielu kredytobiorców (np. z powodu braku stałej umowy o pracę lub zbyt niskiego wynagrodzenia) nie może otrzymać kredytu w banku. Rozwiązaniem dla takich osób jest pożyczka, która jest udzielana przez internet. Aby otrzymać takie zobowiązanie, wystarczy wejść na stronę firmy pożyczkowej i tam wypełnić prosty formularz. Na podstawie danych zawartych w tym dokumencie pożyczkodawca podejmuje decyzję o udzieleniu pożyczki. W ramach takiego zobowiązania pożyczkobiorca może pożyczyć od kilkuset do kilku tysięcy złotych, ale bez tak skomplikowanych formalności, jak w banku. Warto podkreślić, że pożyczka pozabankowa również podlega pod Ustawę o kredycie konsumenckim.

Zobacz także:

Kredyt konsumencki to zobowiązanie finansowe udzielana na dowolny cel, którego zasady precyzuje Ustawa o kredycie konsumenckim. Najczęściej jego zabezpieczenie stanowią dochody klienta, dlatego kredytobiorca wnioskujący o finansowanie musi wykazać, że ma regularny dochód. Alternatywą dla takiego zobowiązania jest pożyczka udzielana przez internet, która także prawnie podlega regulacjom odnoszącym się do kredytu konsumenckiego. 

Podobne artykuły

Dbaj o bezpieczeństwo swoich danych – sprawdź, jak chronić swoje dane przed oszustami!

W dzisiejszych czasach, kiedy nasze życie w coraz większym stopniu przenosi się do świata cyfrowego, ochrona naszych danych osobowych staje się koniecznością. W tym artykule podzielimy się z Tobą praktycznymi wskazówkami, jak możesz zabezpieczyć swoje dane przed oszustami.  Co to są dane osobowe i dlaczego są ważne?  Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą być […]

09.07.2024Pokaż więcej
Pożyczka PLUS, a blokada numeru PESEL – jakie zmiany nastąpiły?

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. celem ograniczania skutków kradzieży tożsamości 17 listopada 2023 roku rozpoczęto wdrożenia rozwiązania mającego poprawić bezpieczeństwo danych obywateli w postaci zastrzegania numerów PESEL.  Podstawę prawną wprowadzenia tych rozwiązań stanowią: Zakres zmian związanych z zastrzeżonym numerem PESEL Od 1 czerwca 2024 roku numer PESEL musi być weryfikowany podczas […]

12.06.2024Pokaż więcej
pozyczka na pit
Pożyczka na PIT

Deklaracja podatkowa PIT to sposób na podsumowanie rocznego przychodu podatnika i rozliczenie się z podatku. Dokument taki każdego roku muszą składać osoby zatrudnione na umowę o pracę, a także prowadzący działalność gospodarczą. Niektóre banki akceptują deklaracje PIT jako dokument potwierdzający dochody. Sprawdźmy, jak otrzymać pożyczkę na PIT. Deklaracja PIT a pożyczka Wnioskując o kredyt w […]

24.05.2024Pokaż więcej
Pożyczka od pracodawcy

Pożyczka dla pracownika to forma wsparcia finansowego. Jest udzielana przez pracodawcę na rzecz osób zatrudnionych w niektórych firmach i zakładach pracy. Charakteryzuje się preferencyjnymi warunkami, dużo korzystniejszymi niż te proponowane w banku lub innych instytucjach finansowych. Pożyczka od pracodawcy to mniej dokumentów i formularzy do wypełnienia, jest tańsza niż kredyty w banku, a do tego […]

21.05.2024Pokaż więcej
Pożyczka na oświadczenie

Pożyczka na oświadczenie jest formą zobowiązania finansowego, które można przeznaczyć na dowolny cel. Uzyskanie tego rodzaju finansowania jest dużo prostsze niż otrzymanie kredytu i wymaga mniejszej liczby formalności. Przede wszystkim klient nie musi składać w instytucji finansowej zaświadczenia od pracodawcy o dochodach i zatrudnieniu. Procedura uzyskania pożyczki na oświadczenie skraca formalności i dzięki temu przyspiesza […]

17.05.2024Pokaż więcej
możliwości żyranta
Co może zrobić żyrant, gdy pożyczkobiorca nie spłaca długu?

Żyrant, poręczyciel to osoba pomagająca przy wzięciu kredytu lub pożyczki. Podpisując umowę, zobowiązuje się, że w przypadku problemów finansowych kredytobiorcy i braku spłaty rat kredytu przejmie część lub całość zobowiązania. Dzięki temu bank lub inna instytucja finansowa mogą udzielić finansowania osobie, która nie ma wystarczającej zdolności kredytowej lub nie ma środków na wkład własny. Jeśli […]

13.05.2024Pokaż więcej
Ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt?

Kredyt w banku jest udzielany na podstawie określonych przepisów i wymagań. Aby go otrzymać, kredytobiorca nie tylko musi złożyć wniosek i odpowiednie dokumenty, ale także spełnić wymogi kredytodawcy. Przede wszystkim musi mieć stały dochód (najlepiej udokumentowany) i posiadać zdolność kredytową. Przyda się także dobra historia kredytowa. Sprawdźmy, jaki dochód musi otrzymywać kredytobiorca, aby uzyskać kredyt.  […]

11.05.2024Pokaż więcej