Godziny pracy: Pon - Pt. 08:00 - 21:00 Sob. 09:00 - 17:00 Ndz. 9:00 - 17:00

Podstawowe zasady odpowiedzialnego zaciągania szybkich pożyczek.

  • TUSUMI Sp. z o.o. jako odpowiedzialny pożyczkodawca działa i udziela pożyczek zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej oraz z umową pożyczki i zobowiązuje się przestrzegać tych zasad przez cały okres obowiązywania umowy pożyczki.


  • Przeznaczenie pożyczki. TUSUMI Sp. z o.o. udziela krótkoterminowych pożyczek z terminem 15, 30 czy 45 dni dni do 10 000 zł. Pożyczka udzielona jest w celu opłacenia nieplanowanego zakupu lub rozwiązania krótkoterminowych problemów finansowych i nie może być ona uważana za dodatkowe źródło dochodów.


  • TUSUMI Sp. z o.o. zaleca zaciąganie Nowym Klientom pierwszą pożyczkę max do 3000 zł, po trzech terminowo spłaconych pożyczkach Klient staje się naszym Klientem Lojalnym i każdą kolejną pożyczkę może zaciągnąć na kwotę powyżej 3000 zł.


  • Koszt pożyczki. Wszystkie koszty związane z pożyczką są określone w umowie pożyczki i w Tabeli Opłat i Prowizji. TUSUMI Sp. z o.o. nigdy nie będzie wymagać dokonania innych opłat, które nie zostały określone w umowie.


  • Prawo do odstąpienia i wcześniejsza spłata pożyczki. TUSUMI Sp. z o.o. zaleca spłacenie pożyczki w możliwie najkrótszym czasie w celu zmniejszenia wydatków związanych z korzystaniem z niej. Pożyczkobiorca w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy lub od dnia, w którym otrzymał postanowienia umowy kredytowej, może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy kredytowej na podstawie pisemnego powiadomienia Arena Finance Sp. z o.o. Pożyczkobiorca ma prawo do pełnej spłaty pożyczki przed terminem po opłaceniu odsetek za faktyczny czas korzystania z pożyczki i prowizji za jej udzielenie.


  • Naruszenie terminu spłaty pożyczki i związane z tym konsekwencje. Pożyczkobiorca zobowiązany jest zwrócić pożyczkę do dnia określonego w umowie bądź skorzystać z usługi - przedłużenia okresu pożyczki. W przypadku zwłoki w spłacie pożyczki TUSUMI Sp. z o.o. za pomocą wszelkich możliwych środków będzie podejmować próby skontaktowania się z pożyczkobiorcą, aby poinformować go o zaleganiu w spłacie pożyczki i ostrzec o możliwych konsekwencjach. Pożyczkodawca może przekazać osobom trzecim prawo do egzekucji opłaty, której koszty pokrywa pożyczkodawca.


Niniejsze podstawowe zasady odpowiedzialnego zaciągania pożyczek zostały sporządzone w celach informacyjnych i nie mogą być uznawane za oficjalne wyjaśnienie lub tłumaczenie jakiegokolwiek innego dokumentu.

Inne artykuł o pożyczkach:


Odpowiedzialne pożyczanie
Szybka pożyczka
Porady dla tych, którzy chcą wziąć chwilówkę
Jak otrzymać pożyczkę
Bezpieczna pożyczka
Chwilówki
Gotówka przez internet
Tanie pożyczki
Mała Pożyczka
Dobre pożyczki
Pożyczka krótkoterminowa