możliwości żyranta
13.05.2024

Co może zrobić żyrant, gdy pożyczkobiorca nie spłaca długu?

Żyrant, poręczyciel to osoba pomagająca przy wzięciu kredytu lub pożyczki. Podpisując umowę, zobowiązuje się, że w przypadku problemów finansowych kredytobiorcy i braku spłaty rat kredytu przejmie część lub całość zobowiązania. Dzięki temu bank lub inna instytucja finansowa mogą udzielić finansowania osobie, która nie ma wystarczającej zdolności kredytowej lub nie ma środków na wkład własny. Jeśli kredytobiorca nie spłaca terminowo zobowiązania, wtedy obowiązek regulowania zadłużenia przechodzi na żyranta. Rola poręczyciela jest dość trudna i odpowiedzialna, dodatkowo banki mają wobec żyrantów takie same wymagania jak wobec pożyczkobiorcy. To sprawia, że nie każdy może zostać gwarantem. Najtrudniejsze zadanie ma żyrant w momencie, gdy kredytobiorca przestaje spłacać zobowiązanie. Jakie kroki może podjąć poręczyciel w przypadku braku spłaty kredytu?

Czy żyrant może uniknąć spłaty poręczonego zobowiązania?

Żyrant może zostać zwolniony ze spłaty kredytu dopiero w momencie, gdy zobowiązanie zostanie spłacone. Odpowiedzialność poręczyciela nie może przewyższać zakresu zobowiązania, które zostało podjęte. Gwarant przed podpisaniem umowy poręczenia kredytu musi znać sytuację finansową pożyczkobiorcy. Dodatkowo w celu zmniejszenia ryzyka kredytowego powinien żądać od kredytobiorcy wykupienia ubezpieczenia kredytu lub pożyczki. W przypadku kredytów hipotecznych polisa jest obowiązkowa. 

Obecność poręczyciela jest dla banku dodatkowym zabezpieczeniem. W przypadku braku spłaty ze strony dłużnika zobowiązanie jest ściągane od żyranta. Do zwolnienia poręczyciela z obowiązku spłaty może dojść tylko za zgodą banku i kredytobiorcy. Może to nastąpić, gdy dłużnik przedstawi w banku inną formę zabezpieczenia lub wykaże wyższą zdolność kredytową związaną np. ze zdobyciem lepiej płatnej pracy. Jednak takie zmiany wymagają korekty umowy kredytowej, co jest związane z dodatkowymi opłatami. 

Żyrant nie jest zobowiązany do spłaty długu, jeżeli wykaże, że umowa poręczenia została zawarta pod wpływem alkoholu, narkotyków lub środków odurzających. Umowa poręczenia jest nieważna również w momencie, gdy poręczyciel przedstawi dowody, że do złożenia podpisu doszło na skutek groźby lub poręczyciel w inny sposób został zmuszony albo zaszantażowany w celu zobowiązania się do poręczenia  

Jak żyrant może zabezpieczyć swoje interesy?

Poręczenie kredytu jest dla banku bardzo wygodnym sposobem zabezpieczenia spłaty zobowiązania. W sytuacji, gdy kredytobiorca zaniecha spłaty pożyczki, wtedy przejmuje ją żyrant. Dla pożyczkobiorcy takie rozwiązanie również jest bardzo komfortowe. Gdy nie ma odpowiedniej zdolności kredytowej do otrzymania kredytu, wtedy dzięki poręczeniu innej osoby bank przyzna mu zobowiązanie. W kredycie z poręczeniem w najtrudniejszej sytuacji jest żyrant. Podpisuje umowę i gwarantuje swoimi finansami pożyczkę kogoś innego, niczego w zamian nie zyskując. Z tego powodu powinien zabezpieczyć swoje interesy. Może to zrobić za pomocą:

  • Zastawu ogólnego – kredytobiorca daje żyrantowi jakąś cenną rzecz pod zastaw. W razie, gdyby nastąpiły problemy ze spłatą zobowiązania i żyrant musiałby wyłożyć swoje pieniądze na spłatę, wtedy ma prawo spieniężyć daną rzecz i przeznaczyć na kredyt.
  • Zastawu rejestrowego – sytuacja wygląda podobnie jak przy zastawie ogólnym, jednak w tym przypadku kredytobiorca cały czas może korzystać z zastawionej rzeczy, np. samochodu. Natomiast w sytuacji, gdy żyrant musi spłacić dług za pożyczkobiorcę, wtedy ma prawo sprzedać zastawioną rzecz.
  • Ubezpieczenie kredytu – zobowiązanie może zostać ubezpieczone na wypadek śmierci kredytobiorcy, trwałego uszczerbku na zdrowiu, utraty pracy. W dwóch pierwszych przypadkach to ubezpieczyciel pokrywa wszystkie koszty kredytu, w trzecim – tylko częściowo spłaca zobowiązanie.
  • Weksel – poręczyciel podpisuje weksel razem z kredytobiorcą na kwotę kredytu. Dokument traci ważność w momencie całkowitej spłaty zobowiązania. W innym przypadku żyrant może go wykorzystać do spłaty pożyczki. 

Roszczenie regresowe – odzyskanie długu od pożyczkobiorcy

Poręczenie kredytu to duża odpowiedzialność. Może się zdarzyć, cały okres kredytowania przebiegnie bez żadnych przeszkód i kredytobiorca spłaci zobowiązanie bez wykorzystywania żyranta. Jednak decydując się na poręczenie, trzeba brać pod uwagę najgorszy scenariusz, czyli zaniechanie spłaty kredytu przez kredytobiorcę. W takim przypadku żyrant nie ma możliwości uchylenia się od spłaty zadłużenia. O zwrot spłaconej części zobowiązania żyrant może ubiegać się dopiero po spłacie kredytu. Może do kredytobiorcy wysłać tzw. roszczenie regresowe i podać go do sądu. Żyrant ma prawo żądać zwrotu wszystkich środków, które przekazał na zadłużenie wierzyciela, czyli nie tylko kapitału, ale także odsetek czy kosztów windykacyjnych. Takie roszczenie, niestety, ulega przedawnieniu. W przypadku osób fizycznych przedawnia się po okresie 10 lat, w przypadku działalności gospodarczej – po 3 latach. 

Zobacz także:

Poręczenie kredytu to duża odpowiedzialność, w której żyrant swoim majątkiem gwarantuje bankowi spłatę zadłużenia innej osoby. Decydując się na taki krok, warto się zabezpieczyć i wymagać od kredytobiorcy ubezpieczenia kredytu lub innej formy zabezpieczenia. Należy pamiętać, że żyrantowi bardzo trudno uchylić się od spłaty poręczonego zobowiązania. Jednak przysługuje mu roszczenie regresowe, czyli żądanie zwrotu środków wydanych na poręczony kredyt.  

Podobne artykuły

Pożyczka PLUS, a blokada numeru PESEL – jakie zmiany nastąpiły?

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. celem ograniczania skutków kradzieży tożsamości 17 listopada 2023 roku rozpoczęto wdrożenia rozwiązania mającego poprawić bezpieczeństwo danych obywateli w postaci zastrzegania numerów PESEL.  Podstawę prawną wprowadzenia tych rozwiązań stanowią: Zakres zmian związanych z zastrzeżonym numerem PESEL Od 1 czerwca 2024 roku numer PESEL musi być weryfikowany podczas […]

12.06.2024Pokaż więcej
pozyczka na pit
Pożyczka na PIT

Deklaracja podatkowa PIT to sposób na podsumowanie rocznego przychodu podatnika i rozliczenie się z podatku. Dokument taki każdego roku muszą składać osoby zatrudnione na umowę o pracę, a także prowadzący działalność gospodarczą. Niektóre banki akceptują deklaracje PIT jako dokument potwierdzający dochody. Sprawdźmy, jak otrzymać pożyczkę na PIT. Deklaracja PIT a pożyczka Wnioskując o kredyt w […]

24.05.2024Pokaż więcej
Pożyczka od pracodawcy

Pożyczka dla pracownika to forma wsparcia finansowego. Jest udzielana przez pracodawcę na rzecz osób zatrudnionych w niektórych firmach i zakładach pracy. Charakteryzuje się preferencyjnymi warunkami, dużo korzystniejszymi niż te proponowane w banku lub innych instytucjach finansowych. Pożyczka od pracodawcy to mniej dokumentów i formularzy do wypełnienia, jest tańsza niż kredyty w banku, a do tego […]

21.05.2024Pokaż więcej
Pożyczka na oświadczenie

Pożyczka na oświadczenie jest formą zobowiązania finansowego, które można przeznaczyć na dowolny cel. Uzyskanie tego rodzaju finansowania jest dużo prostsze niż otrzymanie kredytu i wymaga mniejszej liczby formalności. Przede wszystkim klient nie musi składać w instytucji finansowej zaświadczenia od pracodawcy o dochodach i zatrudnieniu. Procedura uzyskania pożyczki na oświadczenie skraca formalności i dzięki temu przyspiesza […]

17.05.2024Pokaż więcej
Ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt?

Kredyt w banku jest udzielany na podstawie określonych przepisów i wymagań. Aby go otrzymać, kredytobiorca nie tylko musi złożyć wniosek i odpowiednie dokumenty, ale także spełnić wymogi kredytodawcy. Przede wszystkim musi mieć stały dochód (najlepiej udokumentowany) i posiadać zdolność kredytową. Przyda się także dobra historia kredytowa. Sprawdźmy, jaki dochód musi otrzymywać kredytobiorca, aby uzyskać kredyt.  […]

11.05.2024Pokaż więcej
żyrant
Kim jest żyrant?

Żyrant to osoba, która udziela pożyczkobiorcy poręczenia spłaty zobowiązania. Jej głównym celem jest potwierdzenie możliwości zwrócenia cudzego zadłużenia, wziętego w formie pożyczki lub kredytu. Jeśli kredytobiorca, który zaciągnął zobowiązanie, nie może go spłacić, wtedy obowiązek spłaty przechodzi na żyranta (poręczyciela). W takim przypadku żyrant ma prawo egzekwować należność od dłużnika. Słowo „żyrant” pochodzi z włoskiego […]

09.05.2024Pokaż więcej
Pożyczka pod zastaw – co to jest?

Pożyczka pod zastaw to forma zobowiązania finansowego, w której pożyczkobiorca oddaje w zastaw wartościowy przedmiot lub nieruchomość jako zabezpieczenie spłaty długu. Tego typu produkty są popularne wśród osób, które z różnych względów nie mogą uzyskać tradycyjnego kredytu bankowego, np. z powodu niskiej zdolności kredytowej czy problemów z historią kredytową. Zabezpieczeniem może być nieruchomość, samochód, a […]

06.05.2024Pokaż więcej