Spłata pożyczki

Wszystkie informacje o terminie i kwocie do spłaty pożyczki Klient znajdzie w profilu użytkownika po zalogowaniu się na stronie www.pozyczkaplus.pl. Pożyczkobiorca zobowiazany jest zwrócić pożyczkę do dnia określonego w umowie, bądź skorzystać z usługi przedłużenia/refinanoswania pożyczki.

Nazwa odbiorcy:
AVENTUS GROUP Sp. z.o.o.

Adres odbiorcy:
ul.Wyszyńskiego 2B
Białystok 15-888

Tytuł przelewu dla:

Spłaty pożyczki

Przedłużenie pożyczki

Nr PESEL lub "id pożyczki"

Nr PESEL,
Przedłużenie pożyczki

Twój bank

PKO Bank Polski SA

73 1020 1332 0000 1302 0775 5145

Bank Millennium

07 1160 2202 0000 0002 5013 4772

Bank Zachodni WBK SA.

34 1090 2587 0000 0001 1902 8271

Alior Bank SA

42 2490 0005 0000 4500 1155 2904

Pekao Bank SA

70 1240 5211 1111 0010 5933 9341

Spłata pożyczki po terminie

Nie unikaj kontaktu w sytuacji chwilowych problemów finansowych. Skontaktuj się z nami jeśli podejrzewasz, że możesz nie spłacić pożyczki i kosztów w terminie. Nasi doradcy służą pomocą i radą, bo zależy nam na polubownym rozwiązaniu problemu. Wspólnie, przy dobrej woli obu stron, zawsze znajdziemy wyjście.

W przypadku braku spłaty pożyczki wraz z jej kosztami lub braku wpłaty kosztu przedłużenia/refinansowania w terminie określonym w Umowie Ramowej Pożyczkobiorca zostanie obciążony dodatkowymi kosztami, w tym kosztami w wysokości odsetek maksymalnych równych dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych (obecnie 14% w skali roku). W przypadku opóźnienia spłaty pożyczki powyżej 60 dni Pożyczkodawca jest uprawniony do zamieszczenia informacji o Pożyczkobiorcy w stosownych rejestrach prowadzonych przez biura informacji gospodarczej działających na podstawie Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych.

KONTAKT W PRZYPADKU ZALEGŁOŚCI:
Tel: 85 871 00 38
E-mail: windykacja@pozyczkaplus.pl