Przesunięcie terminu spłaty

Jako odpowiedzialny pożyczkodawca udzielamy pożyczek online wyłącznie osobom, które posiadają zdolność do regulowania swoich zobowiązań finansowych. Zdajemy sobie sprawę, że w życiu zdarzają się sytuacje nieprzewidziane i z myślą o nich przygotowaliśmy opcję przesunięcia terminu spłaty.

Przedłużenie spłaty

Każdy nowy Klient, który skorzysta z promocji „Pierwsza pożyczka za 0 zł”, w razie problemów ze spłatą pożyczki może skorzystać z możliwości przedłużenia spłaty o ten sam okres, na który otrzymał pożyczkę. I tak, jeśli pożyczka udzielona została na 30 dni, to po uiszczeniu stosownej opłaty można dokonać przedłużenia spłaty o kolejne 30 dni. Więcej informacji znajdziesz w regulaminie promocji "Pierwsza pożyczka za 0 zł".

Refinansowanie

Z kolei stali Klienci, którym po raz kolejny została przyznana pożyczka, mogą skorzystać z tzw. pożyczki refinansującej, którą udzieli Pożyczkodawca współpracujący z Pożyczka Plus. Refinansowanie polegać będzie na spłacie zobowiązania i zawarciu nowej umowy pożyczki z nowym terminem spłaty, dzięki czemu możliwa będzie spłata pożyczki w późniejszym terminie. Refinansowanie zostanie dokonane na okres, na który została zaciągnięta pożyczka. Więcej informacji na temat refinansowania oraz wysokości opłat znajdują się w Umowie Ramowej oraz Tabeli Opłat i Prowizji.Aby dokonać przedłużenia terminu spłaty lub refinansowania pożyczki należy zalogować się do strefy użytkownika, zatwierdzić chęć skorzystania z wydłużenia terminu spłaty oraz dokonać przelewu na wskazane tam dane.